Obec

Informácie a oznamy

Úradná tabuľa

Vyvoz odpadu

Knižnica

Stavebný úrad

Formuláre a tlačivá

Ochrana osobných údajov

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Stará web-stránka

Odkaz na starú
web-stránka

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@pobox.sk
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1230
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: ? Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Knižnica obce Hažlín

 

 

Výpožičné hodiny

Pondelok - piatok: 13:00 - 15:30

Knižný fond

Krásna literatúra pre deti – 1 213 kníh
Krásna literatúra pre dospelých - 1 475 kníh
Odborná literatúra pre deti - 161 kníh
  Odborná literatúra pre dospelých -  557 kníh

Zápisné

Dospelí – 0,66 € / kalendárny rok
Deti do 15 rokov - 0,33 € / kalendárny rok
Študenti od 15-26 rokov - 0,66 € / kalendárny rok
Dôchodcovia a invalidi - 0,66 € / kalendárny rok 

Ochrana osobných údajov na účel poskytnutia
knižnično – informačných služieb

Úrad na ochranu osobných údajov SR v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo veci spracúvania osobných údajov čitateľov, resp. používateľov a ich zákonných zástupcov subjektmi tvoriacimi knižničný systém na účel poskytnutia knižnično – informačných služieb takto rozhodol:

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa, sú knižnice oprávnené získavať iba tieto jej osobné údaje: 
 1. meno
 2. priezvisko
 3. adresa trvalého pobytu
 4. adresa prechodného pobytu
 5. dátum narodenia
 6. miesto narodenia vzdelanie (ZŠ, SŠ)
Zároveň sú oprávnené spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby v rozsahu:
 1. titul
 2. meno
 3. priezvisko
 4. adresa trvalého pobytu
 5. číslo občianskeho preukazu
Pri prihlasovaní dotknutej osoby za čitateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz, sú knižnice oprávnené spracúvať jeho údaje maximálne v rozsahu:
 1. titul
 2. meno
 3. priezvisko
 4. adresa trvalého pobytu
 5. dátum narodenia
 6. miesto narodenia
 7. číslo občianskeho preukazu
 8. vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ)
 9. status osoby (študent, dôchodca...)