Cirkev

Posviacka Domu nádeje

 

Po úspešnom ukončení rekonštrukcie Domu nádeje v Hažlíne sa dňa 25. októbra 2009 konala slávnostná posviacka tohto objektu. V to slnkom zaliate nedeľné predpoludnie o 10.00 hodine sa rozzvonili zvony kostola, aby privítali dôstojného pána dekana zo Stropkova Jána Švec-Billého, ktorý prišiel posvätiť zrekonštruovaný Dom nádeje. Po slávnostnom akte posviacky nasledovala sv.omša, ktorú celebroval pán dekan spolu so správcom našej farnosti ThDr. Pavlom Čechom. Po ukončení slávnostnej liturgie sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ing. František Olah. Stručne všetkých oboznámil, ako prebiehala rekonštrukcia až do dnešnej podoby a srdečne poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii rekonštrukcie, či už materiálne, alebo ochotne prispeli svojimi rukami ku zveľadeniu tejto budovy, aby slúžila pre vznešený a dôstojný odchod do večnosti. Tu v tomto Dome nádeje sa budeme lúčiť so svojimi najbližšími, budeme ich vyprevádzať na ich poslednej ceste- budeme sa lúčiť a vyprevádzať ich v nádeji- v nádeji, že dosiahnu „Život večný“.

 

 

POSVIACKA VO FARNOSTI HAŽLÍN

  

V sobotu 13. Septembra 2008  obec Hažlín  prežila milú udalosť.

Vďaka úsiliu a obetavosti občanov obce mohli privítať vo svojej farnosti otca arcibiskupa J.E.Msgr. Alojza Tkáča, ktorý posvätil ich dielo – opravu strechy na kostole.

Práce začali v roku 2005 opravou veže a boli ukončené v roku 2008 opravou  celej   strechy kostola, pri zachovaní  pôvodného stavu.

Kostol postavený v roku 1750 je dominantou obce a opravu veže i strechy si vyžiadal jej schátralý stav. Z dostupných materiálov vieme, že posledné väčšie opravy strechy boli vykonané v roku 1868 a v roku 1914.

Poďakovanie za vytvorené dielo patrí duchovnému otcovi  farnosti Hažlín ThDr. Pavlovi Čechovi, farskej rade, občanom obce, sponzorom a firme Švigár z Medzilaboriec, ktorá opravu strechy vykonala.