Klub dôchodcov 

Stretnutie  „Hažlínskych dôchodcov“

 

Vysoký vek tají múdrosť života.

Bielučký vlas skrýva dávne starosti.

Útrapy do tváre vpísal čas.

Len srdce je ešte mladé a dobré,

štedro rozdáva lásku

a nerado  žobre o priazeň   

     V Hažlíne je stretnutie dôchodcov obce dlhoročnou tradíciou. Takéto  stretnutie zorganizoval Obecný úrad v Hažlíne aj tohto roku. Aj keď sa v tento deň slniečko neukázalo spoza mraku v sále nášho kultúrneho domu  vládla príjemná atmosféra.

     Našich dôchodcov pozdravila peknou básničkou žiačka ZŠ Katka Lacová a  pesničkou členka miestneho folklórneho súboru  Helena Olahová. Potom vystúpil s príhovorom starosta obce Ing. František Olah, ktorý sa prihovoril dôchodcom milým slovom. Poprial im do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Spestrením programu bolo vystúpenie detí  z MŠ, ktoré dokázali vyčariť úsmev na každej tvári a  vystúpenie  miestneho folklórneho súboru.

      Po tomto programe sme   jubilujúcich dôchodcov potešili malým darčekom a gratuláciou. Potom už nasledovalo príjemné posedenie spojené s pohostením. Na stretnutie  prišli dôchodcovia, ktorí si našli čas na chvíľu sa pozastaviť v každodennom zhone Tu sa  mohli spolu porozprávať, zaspomínať si  a zážitky z tohto posedenia si určite odniesli vo svojich srdciach aj domov.

     Celé stretnutie bolo vyjadrením našej vďaky a úcty.