Dokumentácia obce

Zápisnica z Verejného zhromaždenia občanov 3. januára 2010