Folklórny súbor

     Folklórny spevácko – tanečný súbor dospelých „Hažlínčan“ bol založený a začal nacvičovať program v marci 1994 ako prvý súbor v dejinách obce Hažlín. Folklórny súbor „Hažlínčan“ bol  založený na podnet vtedajšieho starostu obce Hažlín Ondreja Surgenta. Zakladateľkou a vedúcou súboru sa stala Anna Chovancová, ktorej  zámerom a celoživotnou túžbou bolo, aby sa zachovali zvyky, piesne a tance našich predkov pre budúce generácie. Prvé vstúpenie súboru sa uskutočnilo 24.8.1994 na oslavách 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hažlín. Súbor vystúpil v premiére so starodávnou Hažlínskou svadbou.  V tomto programe sa oživili zvyky, piesne a tance, ktoré sa tradovali v obci Hažlín. Na  harmonike súbor sprevádzal Ondrej Grohoľ. V tomto období mal súbor 38 členov vo veku od 14 do 68 rokov.

 

 

Prierez vystúpení súboru „Hažlínčan“:

 

24.08.1994 – Obradové pásmo „Hažlínska svadba“ ,vystúpenie na oslavách  580.výročia prvej  

                      písomnej zmienky o obci  Hažlín

25.08.1994 – Obradové pásmo „Hažlínska svadba“, amfiteáter Hažlín

12.11.1995 – Okresná prehliadka dedinských folklórnych skupín Richvald

06.01.1996 – Betlehemské hry v Kurime

05.05.1996 – Okresná prehliadka piesní pri príležitosti Dňa matiek v Marhani

16.06.1996 -  vystúpenie súboru v Hažlíne so zvykmi na Veľkú noc potom z príležitosti

                       Dňa matiek a Dňa detí.

01.07.1996 – vystúpenie v Hažlíne pri príležitosti návštevy súboru z Katalánska -Španielsko

22.09 1996 -  Okresná prehliadka dedinských folklórnych skupín v Kobylách

15.12.1996 – 5. ročník okresnej prehliadky Betlehemských hier v Hažlíne

18.05.1997 – Okresná súťaž v Bartošovciach

18.07.1997 – vystúpenie v Hažlíne pri príležitosti návštevy súboru z Juhoslávie

21.08.1997 – vystúpenie na folklórnom  festivale v Hažlíne

september  1997 – vystúpenie v Kolinovciach – 1.folklórny festival

17.05.1998 – Okresná prehliadka ľudového spevu v Osikove

04.07.1998 – festival rusínskych piesní Beloveža

05.07.1998 – cyrilometodejské  dni v Bardejove

22.08.1998 – vystúpenie na folklórnom festivale v Hažlíne

09.05.1999 – Okresná prehliadka folklóru v Hertníku

05.07.1999 - cyrilometodejské dni v Bardejove

22.08.1999 – folklórny festival Hažlín

 

 

Okrem súboru Hažlínčan bol 06.01.1996 založený aj detský folklórny súbor „Hažlínka“,ktorý vystupoval s dospelými.

     V roku 2008 sa súbor rozšíril o nových členov. Vystupuje pod názvom „Hažlínčanka“.

Pozostáva zo žien vo veku od 20 do 73 rokov a dievčat od 10 do 18 rokov. Súbor pracuje pod vedením choreografa Mikuláša Gergeľa, ktorý je pre folklórnu skupinu po odbornej stránke veľkým prínosom. Vedúcou súboru je Mária Raticová. Celkový počet členov súboru je 22. Folklórnu skupinu doprevádza  kapela :husle – Kamila  Olahová, harmonika – Rudolf Pavúk, basa – Jaroslav Ondeček. V tomto zložení pracuje od januára 2009. V roku  2008 sa súbor prezentoval v rámci okresu na týchto folklórnych podujatiach: Kružľov,  Nižná Polianka, Chmeľová, Beloveža, Hrabovec, Kurima a Marhaň. Mimo okres Bardejov súbor vystupoval v krásnej podtatranskej obci Lendák, Poráč na Spiši a Bielovieža v Poľsku. Podľa aplauzu, ktorý súbor zožal na podujatiach sme presvedčení, že dôstojne reprezentuje našu obec.

 Po materiálnej stránke súbor veľkú finančnú pomoc dostáva od obecného úradu, Matice slovenskej a sponzorov z našej obce.

  

 

 

 

 

Dedinský folklórny súbor v Hažlíne vznikol v roku 1994, pri príležitosti osláv prvej písomnej zmienke o obci.  Folklórny súbor sa v ďalších rokoch zúčastňoval na rôznych kultúrnych podujatiach, najmä na folklórnych slávnostiach v Hažlíne, ktoré sa uskutočňovali každý rok pod záštitou Matice Slovenskej, Rusínskej obrody a Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.

Našu obec reprezentovali aj v susednej  obci Beloveža a na rôznych folklórnych slávnostiach v okrese aj v rámci Prešovského kraja.

V roku 2008 sa súbor rozšíril o nových členov. Pod názvom „Hažlinčanka“. Pozostáva  zo žien od 20 – 73 rokov a dievčat od 10 – 18  rokov. Súbor pracuje pod vedením Choreografa Mikuláša Gergeľa, ktorý je pre náš súbor po odbornej stránke veľkým prínosom. V súbore pôsobí 22 členov. Pod vedením kapely: husle – Kamila Oláhová, harmonikár – Rudolf Pavúk, basa – Jaroslav Ondeček.

Kapela v tomto zložení pôsobí od januára 2009 jej pôsobenie je pre náš súbor veľkou oporou.

V roku 2008 sa náš súbor prezentoval v rámci okresu na týchto folklórnych podujatiach: Kružľov, Nižná Polianka, Chmeľová, Beloveža, Hrabovec, Kurima a Marhaň. Mimo okresu v Krásnej Podtatranskej obci Lendák, Poráč na Spiši a Polsko Bielovieža.

Podľa aplauzu, ktorý sme na týchto podujatiach zožali, sme presvedčení, že dôstojne reprezentujeme našu rodnú obec. Náš súbor  najväčší priestor dostáva v rodnej obci na folklórnych slávnostiach. Zabávame aj našich dôchodcov, ktorých stretnutie pripravuje obecný úrad.

Nesmieme zabudnúť ani na materiálnu stránku nášho súboru. Veľkú finančnú pomoc dostávame od obecného úradu, nadácie Matice Slovenskej a sponzorov z našej obce.