Obecný hasičský zbor 


 História Hasičského zboru v obci HHhah Hažlín

 

      V roku 1894 jestvovala v obci hasičská čata, ktorej velil miestny učiteľ Mikuláš Vrablovič. Čata bola súčasťou XXII. Kurimskej stotiny. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený koncom 20. rokov 20. stor.  a mal len 10 členov, ktorých počet sa v roku 1944 zvýšil na 20. Na čele DHZ v tom čase bol veliteľ Ján Gerka a tajomník Pavol Lukáček. Zbor mal k dispozícii ručnú striekačku. Obec 26.6.1941 postihol rozsiahly požiar, ktorý zničil 7 domov s hospodárskymi budovami. Celková škoda bola 203 tis. Kčs. V roku 1948 DHZ v obci viedol výbor v zložení: Ján Gerka, F. Daňko podpredseda, P. Lukáček tajomník, a A. Marcin pokladník. Pri reorganizácii  v roku 1953 bola vybudovaná požiarna zbrojnica, nákladom 29 tis. Kčs. V priebehu 50. rokov od roku 1954 až do roku 2004 v zbore dochádzalo k častým zmenám vo funkciách predsedu a veliteľa. Vo funkcii predsedu sa vystriedali: Andrej Valko, Juraj Daňko, Jozef Hanek, Ján Šimiček, Andrej Demjanovič, Jozef Lukačko, Ján Demjanovič, Andrej Koscelnik, František Palenek, Miroslav Buzinkay a Jaroslav Vrabeľ.  Post veliteľa zastávali: Ján Daňko, Ján Šimiček, Jozef Hanek, Andrej Valko, Ján Hudačin, Andrej Koscelník, Pavol Hric, František Vagaský, Andrej Šoltýs a Pavol Čunta. Preventívnu činnosť vykonávali Andrej Lukačko, Jozef Čunta, Jozef Kurimaj, Pavol Hric, Andrej Zápotoka, Peter Sudimák a iní.  

     V roku 1979 mal zbor na hasenie požiarov k dispozícii motorovú striekačku PPS – 12, dve striekačky PPS – 8 a požiarne vozidlo Avia.

Veliteľ OHZ

 

a)      Meno a priezvisko: Jozef Zapotoka

b)      Adresa bydliska: Hlavná 2/119

c)      Telefónne číslo:

 

Strojník OHZ

 

a)      Meno a priezvisko: Jozef Buzinkay

b)      Adresa bydliska: Majerová 33/34

c)      Telefónne číslo:

 

Členovia OHZ (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo):

  1. Slavomír Kostolník            Hlavná 229/173
  2. Ľuboš Podubinský            Hlavná 38/85
  3. Jaroslav Vrabeľ               Hlavná 135/4
  4. Peter Šoltés                   Hlavná 106/20
  5. Martin Šoltys                  Hlavná 191/198
  6. Marcel Kostolník              Hlavná 246/154
  7. Miloš Luč                       Hlavná 278/125
  8. Miroslav Drutarovský        Hlavná 107/21