Komisie

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HAŽLÍN

1. Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport

    Predseda : Ing. Peter Dulenčin

    Členovia : Milan Štefanov, Vladislav Poliak, PaedDr. Anna Marcinová

                      Mgr. Anna Leškaničová

 

2. Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie, dopravu  

a ochranu  verejného poriadku

    Predseda : Ing. Slávka Bobáková

     Členovia : Ladislav Surmik, Jozef Buzinkay, Ján Valko

 

3. Komisia ochrany verejného záujmu

     Predseda : Mgr. Anna Leškaničová

     Členovia : Ing. Peter Dulenčin, Vladislav Poliak

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HAŽLÍN PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2011 – 2014

1. Komisia pre kultúru, vzdelávanie a mládež

    Predseda : Ing. Peter Dulenčin

    Členovia : Ing. Slávka Bobáková, PaedDr. Anna Marcinová, Mária Raticová, Mária  

                      Tomčová, Ondrej Leškanič

                     

2. Komisia pre šport a spoločenské organizácie

     Predseda : Milan Štefanov

     Členovia : Bc. Lýdia Janteková, Jaroslav Vrábel, Valika Skoncová, Jaroslava Mihaláková,

                       Mária Marcinová, Miroslav Olah                    

 

 3. Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie, dopravu  

    a ochranu  verejného poriadku

    Predseda : Ing. Slávka Bobáková

     Členovia : Ján Valko, Jaroslav Vrábel, Slávko Kostolník, Bc. Lýdia Janteková

 
4. Komisia ochrany verejného záujmu

     Predseda : PaedDr. Anna Marcinová

     Členovia : Ing. Peter Dulenčin, Milan Štefano