Materská škola

                                                   Jeseň

                                                              

Jeseň prišla ako víla,                       
stromom vlasy zafarbila.
Teraz má už prsteň zlatý,
červené oči a zlaté vlasy.

Všetky témy na mesiac október, ktoré sme si stanovili v školskom vzdelávacom programe, sa odvíjali od krásneho ročného obdobia – jesene.
Deti sa oboznamovali s darmi, ktoré ponúka záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode, farby, ktorými jeseň premaľovala svet okolo nás. Taktiež sme si s deťmi vyhotovili krásnu JESEŇ PANI BOHATÚ. Deti zo svojej práce mali veľkú radosť a čarovný úsmev na tvári.


         MIKULÁŠ  pred Materskou školou

             

                           

8.december sa v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil nás Mikuláš s Anjelom a čertom.  Priniesli batohy plné sladkých balíčkov.  Deti im za to dali batoh plný piesní, básní, čo potešilo všetkých prítomných.            


                          PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍKOV


       

Keďže sa blížili Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Každý rok sa na túto činnosť deti veľmi tešia, lebo vedia, že nám zvestí príchod Vianoc. Porozprávali sme sa o prichádzajúcich sviatkoch i o pečení medovníkov. Mohli sme sa teda pustiť do roboty. Cesto sme si vyvaľkali a deti už s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky. Aj teta kuchárka nám pomohla a do zlata nám upiekla medovníky. Upečené medovníky sme si na koniec vyzdobili farebnými ozdôbkami a farbičkami.  Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že ich podarujú svojim najbližším. Keď prišiel deň vianočnej besiedky, podarovali sladké medovníčky svojim rodičom a hosťom, ktorí sa prišli pozrieť na ich vianočný program.


           Čas vianočný, čas radostný...
                               /Vianočná besiedka/

           

                                

  „Vianoce sa blížia, zima na nás dýcha, program cvičil, kto bol zdravý, ale aj kto kýchal. Sviatky zimy, sviatky mieru, na dvere klopkajú, vaše milé deti, darček pre Vás majú. Básničky, pesničky, veršík pre Vás milý, nech sa páči pozrieť, čo sme pripravili.                                      

   Každý z nás, či malí alebo veľkí, sa iste tešíme na Vianoce. Sú to hádam najkrajšie sviatky v roku. Ľudia sú  k sebe milší, priateľskejší, želajú si vzájomne spokojnosť, zdravie, šťastie.
Aj deti z MŠ v Hažlíne  pripravili pre svojich rodičov  pekný vinš v podobe kultúrneho programu. Pekné scénky s vianočnou tematikou sa striedali s básničkami, tančekmi, vinšami, ktoré nacvičili pani učiteľky s deťmi. Po krásnom vianočnom programe nasledovalo rozbaľovanie darčekov, ktoré deti našli pod vianočným stromčekom.
   Na záver deti podarovali svojím rodičom vianočné medovníčky, ktoré s láskou pre nich vyrobili v škôlke. Všetci malí umelci boli odmenení veľkým potleskom a božtekom od svojich najbližších, ako vďaku za snahu a šikovnosť. Po programe sme si všetci posedeli v príjemnej atmosfére a porozprávali sa pri počúvaní vianočných kolied a pri koláčikoch.

                                        KARNEVAL V HAŽLÍNE  ZŠ s MŠ

   

                                               
 

„Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou, krivou  Popolcovou stredou . Potom nasleduje 40 dňový pôst  (zavedený až koncom 4 st. kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Je to čas pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc“.

 

   Fašiangy od nepamäti patrili medzi kultúrne obdobie Slovenského národa, spojené rôznymi poverami, hrami a zábavami. Naše územie je charakteristické tým, že sa počas fašiangového obdobia konajú plesy, karnevaly a rôzne zábavné hry. Aktérmi týchto fašiangových radovánok sú mladí ľudia, ale zúčastňujú sa aj starší. Medzi neodmysliteľnú doménu fašiangového obdobia patrí pečenie kysnutých šišiek.

K obdobiu fašiangov sa viaže aj deň, na ktorý sa veľmi teší každé malé dieťa - karneval. Ten sa samozrejme každoročne koná i v našej materskej  škole v Hažlíne. Tento rok sa maškarný bál uskutočnil v kultúrnom dome v Hažlíne, 18. februára 2011. Tohto karnevalu sa zúčastnili nie len škôlkari, ale aj celá základná škola. Začiatok karnevalu sa niesol v sprievode ľudových piesni. Tak po malej prestávke sa deti mohli na pomyselnom parkete pred porotou predviesť v maskách.
   Masky si všetky deti vymýšľali a zhotovovali už niekoľko dní vopred. Samozrejme bez pomoci starších súrodencov, rodičov alebo starých rodičov by to naši najmenší nezvládli. Ale myslím si, že všetka námaha sa vyplatila, lebo výsledok bol úžasný. Bolo vidieť, že fantázii sa medze nekládli. Porote sa predviedlo veľa originálnych masiek – mohli sme vidieť krásnu princeznú v prítomnosti zákernej strigy z medovníkovej chalúpky, zlé čarodejnice i milé víly, vodníkov, ktorí kvôli nášmu karnevalu na chvíľu opustili svoje podvodné kráľovstvo.
Porota mala naozaj ťažkú úlohu, veď vybrať tie najlepšie masky, keď každá mala svoje osobité čaro, nebolo jednoduché. Všetky masky boli ocenené. Podstatné bolo to, že sme si tento deň naozaj užili a aspoň na chvíľu sme boli niekým iným a hlavne zahalení rúškom tajomstva.

   Po ocenení masiek si deti mohli zatancovať a občerstviť sa. Tradičným jedlom nášho karnevalu sú smažené šišky, ktoré nám pripravila teta kuchárka z Materskej školy. Po tejto pochúťke nasledovala tombola. Deti sa na ňu veľmi tešili. Ceny do tomboly zaobstarala pani zástupkyňa pre MŠ Tomčová, a za RŠ p. Baranová. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom: Xawax, DanStav s.r.o., Ekoauto, Papiernictvo u Václava, Hodinárstvo p. Mojdisová, Bižutéria p. Ľaliková, Kvetinárstvo SLNEČNICA p. Masicová. OPTIKA p. Kolcun, PIRATES p. Velgos Kamil,

Toto krásne podujatie zanechalo v detských srdiečkach nádherný zážitok.                                                                   

            Valentínske posedenie v materskej škole

 

   
                                               

„Valentín je krásny sviatok, či je v stredu, či je v piatok, Je to sviatok veľkej lásky,buďme navždy kamarátsky“.

   Február sa nesie nie len v znamení karneválových radovánok ale aj v znamení svätého Valentína. Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február.

   A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že to bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy svojimi krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, dal ho popraviť.

  Sviatkom zamilovaných žijú aj škôlkari! Láska, to sú podľa nich horúce objatia a vrelé bozky od mamky. Pani učiteľky s deťmi pripravili pre mamky krásne Valentínske posedenie. Deti predviedli svojim rodičom tance a zaspievali pesničky. Po krátkom vystúpení, každé dieťa dalo svojej mamke Valentínske srdiečko. Rodičia mali možnosť aspoň na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti.

   Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

                         Návšteva Obecnej knižnice.

     


                                                   

                      Navštívil nás detský spevák "UJO VIKTOR"

Kto by nemal rád rozprávky a najmä krásne rozprávkové knižky? Všetci sme na nich vyrastali a čerpali z nich múdrosti. V mesiaci marci – mesiaci knihy navštívili deti materskej školy obecnú knižnicu  v Hažlíne.
Pre deti to bol nádherný zážitok vidieť a môcť si poprezerať to množstvo krásnych kníh. Deti odchádzali nadšené a hlavne bohatšie o nové zážitky. Veríme, že aj táto návšteva knižnice prispeje v budúcnosti k tomu, aby deti čítali a zaujímali sa o knihy.

 

 

V Hažlíne nás navštívil  detský spevák ujo Viktor. Potešil nás krásnymi  a aj zábavnými piesňami, detičky si  spolu s ním zaspievali, zatancovali ale aj zacvičili. Vystúpenie sa nám všetkým veľmi páčilo, o čom svedčia ja zvedavé očká našich detičiek.