Obecný úrad

SAMOSPRÁVA OBCE

ADRESA ÚRADU :   

Obecný úrad Hažlín

Hlavná 200

086 14 Hažlín

 

Kontakt:

E-mail:

obechazlin@pobox.sk

starosta.a@post.sk

 

telefón: 054/4884033,4767303

             

 

 

STAROSTA OBCE: Ing. František Olah

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobité.

Starosta:

 
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

  • vykonáva obecnú správu,

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU HAŽLÍN

STAROSTA OBCE Ing.

František Olah

PREDNOSTA OBCE

Ing. Anna Majerniková

SEKRETARIÁT FINANČNÝ
REFERENT
Eva Petraninová
MATERIÁLNY REFERENT Mgr. Anna Franasová ADMINNISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA
Bc. Lenka Zapotoková
UDRŽBÁRI
Andrej Jazudek
Ján Jazudek

Úradné hodiny:

Pondelok

07:30-12:00

12:30-15:30

Utorok
Stránkový deň

07:30-12:00

12:30-15:30

Streda

07:30-12:00

12:30-15:30

Štvrtok
Stránkový deň

07:30-12:00

12:30-17:30

Piatok

07:30-12:00

12:30-13:30