Obecné zastupiteľstvo

Funkčné obdobie 2006-2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 

1. Ing. Bobaková Slávka

2. Jozef Buzinkay

3. Ing. Peter Dulenčin

4. Mgr. Anna Leškaničová

5. PaedDr. Anna Marcinová

6. Vladislav Poliak

7. Milan Štefanov

8. Ján Valko              

9. Vladislav Surmik

 

KONTROLÓR OBCE: Ing. Pavol Hanušin

ZASTUPCA STAROSTU: Ing. Peter Dulenčin

Volebné obdobie 2010 - 2014

 

Za starostu obce Hažlín pre volebné obdobie 2010-2014 bol za starostu obce Hažlín zvolený :

 

Ing. František Olah

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu

poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 
 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 

1. Ing. Bobaková Slávka
2. Ing. Peter Dulenčin
3. PaedDr. Anna Marcinová
4. Milan Štefanov
5. Ján Valko              
6. Bc. Lýdia Janteková
7. Jaroslav Vrábel
8. František Tomčo
9. Slávko Kostolník  

KONTROLÓR OBCE: Ing. Pavol Hanušin

ZASTUPCA STAROSTU: Ing. Peter Dulenčin