Šport 

 

Zavedenie tradície letného turistického pochodu v Hažlíne

 Obecný úrad Hažlín a organizačný výbor usporiadali pre svojich občanov 1. ročník letného turistického pochodu. Po búrke v noci zo soboty na nedeľu sa zdalo, že sa prvý ročník pochodu ani neuskutoční. Ale počasie sa umúdrilo,  a tak všetci tí, ktorí sa stretli 6. mája 2007 v nedeľu o 10.00 hod. pred pohostinstvom Pirates sa vydali na pochod po trase Vernuška – Odčarnoho – Spálený vrch – Potoky.  

Skupinka turistov bola dosť rôznorodá. Tvorili ju ostrieľaní veteráni (najstarší účastník mal 83 rokov), ale aj takí, pre ktorých je turistika príjemným spestrením života, mládež a deti s rodičmi (najmladší 3 ročný účastník), muži a ženy. Bez rozdielu veku  všetci boli odhodlaní zdolávať prekážky(celkovo 77 účastníkov). Keď sa povie turistický pochod, niektorí si možno predstavia rýchlu chôdzu s minimálnymi zastávkami. Zdatnejšia časť posádky síce nasadila ráznejšie tempo, ale väčšina si vychutnávala prírodu plnými dúškami a zastávky boli priamo úmerné zvyšujúcemu sa počtu prejdených kilometrov. Po príchode do cieľa v Potokoch sa každý účastník zapísal do pamätnej knihy turistického pochodu a obdržal osvedčenie o absolvovaní 1. ročníka letného turistického pochodu. Týmto ceremoniálom sa akcia zďaleka nekončila.

Pokračovalo sa opekaním klobás pri ohni a súťažami. Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovky a v preťahovaní lanom. Vydarené podujatie bolo zavŕšené posedením pri rómskej muzike pod vedením p. Potičhého.

Šport a rekreácia

- V obci sú obmedzené možnosti športovania z hľadiska vybudovania športovísk. Je vybudované jedno trávnaté futbalové ihrisko, bez tribúny s provizórnou ohradou. Ihrisko prevádzkuje školský športový klub v Hažlíne.

- Športové zameranie je hlavne na futbal.

- Mimo Školského futbalového klubu, ktorí zabezpečuje v súčasnej dobe mužstvo žiakov       dorastu  a dospelých (hrajú okresné súťaž) nie je v obci ďalší športový klub.

- Zo športových podujatí sa organizuje 1 krát ročne futbalový turnaj v letnom období, v zimnom období v školskej telocvični minifutbalový turnaj a volejbalový turnaj.

- Záujem a zapojenie mládeže do športovej činnosti je veľké.

- Začína sa rozbiehať turistická činnosť. Od roku 2007 sa každoročne usporadúva letný turistický pochod . V zime sa plánuje zimný pochod.

Ciele:

- vybudovať v obci všestranný športový areál s možnosťou prevádzania  rôznych športov (volejbal, tenis).

- vybudovať základné zariadenia v areály ZŠ na prevádzanie atletiky.

- vytvoriť podmienky pre korčuľovanie v zimnom období  (zriadenie klziska).

- vytvoriť v obci ďalšie športové kluby – turistický, stolný tenis, nohejbal, volejbal.

- zriadiť v obci posilňovňu.

Dokončená posilňovňa

Futbal