Základná škola

Školský rok 2009/2010

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY

RIADITEĽ ŠKOLY: Mgr. Jozef Tomko 
ZÁSTUPKYŇA RŠ: Mgr. Monika Skošníková

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI: 

Mgr. Jozef Grohoľ: Ch,Pr

 

Mgr. Anna Feckaničová: Sj

 Mgr. Martina Harbaľová: 1.-4.ročník

Mgr. Anna Leškaničová:  1.-4.ročník

 PaedDr. Anna Marcinová: 1.-4.ročník

Ing. Stanislava Olahová : Aj

Mgr. Beata Reviľáková: 1.-4.ročník, Tv

Mgr. Michal Vančík: F,Techv,

Mgr. Ladislav Pantlikáš M, Z

Mária Demjanovičová: ŠKD

ThDr. Pavol Čech: Nv

 


EKONOMICKÝ A PAM ÚSEK:  Oľga Kvašňáková  
ŠJ:  Eva Šoltysová  - vedúca       
Anna Briškárová       
Mária Čonková       
Viera Zapotoková  
ŠKOLNÍK: Miloš Luč  
UPRATOVAČKY:
Jarmila Ilečková                              
Marta Gašperkov

ZOZNAM ŽIAKOV:

2.ročník      

 1.  Bondyra Dominik
 2.  Hankovská Renáta
 3.  Hlaďová Soňa
 4.  Javorská Kristína
 5.  Kokindová Klaudia
 6.  Kurimai Jozef
 7.  Majerniková Simona
 8.  Marcinová Petra


 9.  Podubinský Kristián

10. Puzderová Tímea
11. Surmiková Jana
12. Uličná Michaela

triedna učiteľka: 
Mgr. Beata Reviľáková

 

 

3.ročník

 

1.  Bobák Nikodém
 2.  Bondyrová Patrícia
 3.  Dulenčin Matej
 
4.  Humeník Martin
 5.  Chovancová Nikola
 6.  Jankura Norbert

 7.  Laca Martin
 8.  Leškaničová Veronika
 9.  Marcinov Samuel

10. Maťová Alexandra
11. Poliak Richard
12. Šimiček Sebastián
13. Šimičeková Kristína
14. Šoltysová Sylvia
15. Tomčová Miriam
triedna učiteľka: PaedDr. Anna Marcinová

         

 

4.ročník             

  1.  Baranová Juliána     
  2.  Čunta Branislav
  3.  Demjanovič Dominik      
  4.  Dulenčin Filip
  5.  Harbaľ Martin
  6.  Hudáková Klaudia
  7.  Jurkovová Nikola
  8.  Marcinová Martina 
  9.  Maťa Lukáš
10.  Sokolová Michaela
11.  Štefanovová Jana                              
triedna učiteľka: Mgr. Anna Leškaničová

5.ročník

  1.  Čont Tomáš
  2.  Čontová Viktória

  3.  Hanek Slavomír
  4.  Hanek Marcel
  5.  Hudačinová Paula
  6.  Hudačino
vá Jana
 
7.  Ilčisková Denisa
  8.  Juríček Vladislav
  9.  Kurimaiová Martina
10.  Lacová Katarína
11.  Marcinov Lukáš                                 
12.  Marcinová Mária
13.  Poliak Samuel
14.  Šoltysová Kristína

15.  Velgosová Má
ria
16.  Zajacová Monika                                            
triedna učiteľka: Mgr. Martina Harbaľová

 

6. ročník                                 

 1. Haneková Henrieta                                
 2. Koscelník Daniel
 3. Kostolníková Mária
 4. Šimičeková Andrea
 5. Šimičeková Klaudia

 6. Vargová Viktória

 
triedna učiteľka: Mgr. Anna Feckaničová

7. ročník

 

1. Baran Dominik
  2. Basa René
  3. Čuntová Natália
  4. Čuntová Estera
  5. Dančišinová Erika
  6. Daňko Ján
  7. Daňková Klaudia
  8. Demjanovičová Kamila
  9. Džubarová Stanislava
10. Furmanek Patrik
11. Grubárová Viktória
12. Ilčisko Ján                                          
13. Ilčisko Marcin                                     
14. Jurkovová Eva
15. Jurkovová Mária
16. Kostolníková Dominika
17. Marcin Róbert
18. Maťa Dávid
19. Šimiček Dávid
20. Štefanov Miroslav                                                      
triedny učiteľ: Mgr. Jozef Grohoľ

8. ročník

                              

 

1. Hudačin Marián                                
  2. Humeník Lukáš
  3. Luč Miloš
  4. Marcinová Nikol
  5. Olahová Alžbeta
  6. Puzder Mário
  7. Sovová Lesana
  8. Stachurová Michaela
  9. Tomčo Erik
10. Valková Viktória

triedny učiteľ: Mgr. Michal Vančík

9. ročník

 

1. Gerka Stanislav                                  
  2. Humeník Benjamin
  3. Ilčisko Tomáš
  4. Ilčisková Ľudmila
  5. Jankura Jozef
  6. Janteková Michaela
  7. Javorský Lukáš
  8. Koscelník Ondrej
  9. Lučová Darina
10. Marcinovová Tímea
11. Marcin Marek
12. Maťová Miroslava
13. Paľová Miriam                                     
14. Sokolová Jarmila
15. Surgent Viliam
16. Šivecová Lucia
17. Velgos Milan