Obec

Informácie a oznamy

Úradná tabuľa

Vyvoz odpadu

Knižnica

Stavebný úrad

Formuláre a tlačivá

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Stará web-stránka

Odkaz na starú
web-stránka

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@pobox.sk
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1230
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: ? Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Oznámenie

o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávného kraja

error loading iconCelý oznam

 

Aj tento rok Vám prinášame Obecný Spravodaj v digitálnej podobe

error loading iconSpravodaj 2017...

 

Zmená cestovného poriadku SAD platnosť do 8.12.2018

error loading iconNový CP...

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hažlín
na funkčné obdobie 2018 – 2024

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín vyhlásilo Uznesením
č. 8/16/2017 zo dňa 07.12.2017 deň konania voľby hlavného kontrolóra obce, ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky.

error loading iconVyhlásenie, požiadavky a ostatné podrobnosti...

 

18.12.2017 

 

Najstaršia Hažlínčanka oslávila 96 rokov

Dňa 30.10.2017 oslávila najstaršia obyvateľka obce Hažlín
pani Mária Čuntová krásne jubileum  - 96 rokov.
Dožiť sa takého krásneho veku je veľkým darom od Boha. Za tento dar v tento deň ďakovala aj naša oslávenkyňa. Čiperná babka vítala svojich najbližších a  hostí  s úsmevom.

Oslavenkyňa

Vzácny okamih si v mene občanov pripomenuli a svojou návštevou pani Máriu Čuntovú poctili starosta obce Ing. František Olah spolu s prednostkou obecného úradu Ing. Annou Majernikovou. S kyticou kvetou a krásnym darčekovým košom  zablahoželali oslávenkyni.

Oslavenkyňa

Milá oslávenkyňa!
Veľmi nás teší, že ste sa dožila takého pekného  jubilea. Chceme a prajeme Vám aby ste medzi nami ešte hodnú chvíľku pobudla, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi. 

 

Oslavenkyňa

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
v obci Hažlín

error loading iconVýsledky tu...

 

 

Plagát festival 2017

Zverejenené 17.7.2018

Niekedy netreba veľa, len podať ruku

Mesiac október je mesiac úcty k starším. Každý z nás mal 31 dní na to, aby vyjadril svoju úctu k šedinám. Aby vrátil kúsok lásky svojim rodičom, aby potešil pekným slovom starú mamu, dedka. Aby podal ruku......

Tak chcel podať ruku našim dôchodcom obecný úrad v Hažlíne a to pripravením milého podujatia  - stretnutia dôchodcov obce.  24. október 2017 bol dňom, kedy  prijali naše pozvanie na spoločné posedenie  občania, ktorí si užívajú dôchodkový vek.

Sviatočný deň dôchodcov začal ich stretnutím  o 9.00 hodine ráno  v miestnom kostole na svätej omší, ktorú kňaz obetoval za dôchodcov.  Slávnostná bohoslužba bola spoločným poďakovaním za zdravie a božiu pomoc. Popoludní o 13.30 hod. pokračoval program  sviatočného dňa  určený dôchodcom  vo vyzdobenej sále kultúrneho domu. V úvode  sa milým slovom dôchodcom prihovoril starosta obce Ing. František Olah, privítal hostí podujatia  a to primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka a  prednostu Obvodného úradu v Bardejove Ing. Miroslava  Bujdu .
Spestrením celého podujatia bolo vystúpenie domáceho folklórneho súboru Hažlínčanka , ktorý dokázal spevom ľudových piesní potešiť prítomných. Nejedny  pery si zaspievali  s členmi súboru a vrátili seniorov do mladých čias.
Peknou  tradíciou podujatia je gratulácia občanom obce k ich životnému jubileu a odovzdanie darčeka. Tohto roku sme potešili  43 jubilantov. Na ich tvárach bolo vidieť dojatie a potešenie.  Všetkým oslávencom sme poďakovali za roky ich prínosu pre našu obec a prajeme im mnoho ďalších rokov plných radosti, spokojnosti, pohody a najmä pevného zdravia. Napokon milé stretnutie pokračovalo  pohostením a tu bol priestor, aby sa dôchodcovia porozprávali, pospomínali na chvíle dobré a možno i tie horšie v ich živote.
Veľkou odmenou pre tých, ktorí podujatie pripravili bol úsmev a spokojnosť na tvárach našich dôchodcov. Zámerom milého stretnutia bolo aj takýmto spôsobom vzdať úctu a vyjadriť poďakovanie  seniorom  za ich prácu v obci.  Mnohí sa ešte aj teraz zapájajú do aktivít v obci,  za čo im patrí vďaka   a úcta. Patrí im obdiv od  mladšej generácie a to za ich vytrvalosť a húževnatosť pri práci, hoci im síl už ubúda.

Veríme, že takto strávené popoludnie bolo pre všetkých seniorov príjemným zážitkom,
miestom , kde  pookriali a aspoň na chvíľu zabudli na   všedné dni.

Stretnutie s dôchodcami

Viac fotiek tu...

Karpatska nadaciaErb HažlínUS Steel Košice

Projekt: „ Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“

bol realizovaný v roku 2017
Výška poskytnutého grantu: 2 483,00 EUR

Zámerom nášho projektu „Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ bolo revitalizovať nevyužitý priestor pri ZŠ a pri vybudovanom multifunkčnom a detskom ihrisku, ktorý sa stával miestom nelegálnych skládok. Bol to priestor znečistený a zaburinený, pretože z hľadiska lokalizácie sa nachádza v odľahlej časti obce. Sme presvedčení, že realizáciou výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň to je ideálne miesto pre výuku detí základnej školy a materskej školy a aj pre organizovanie podujatí v obci zameraných, aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať občanom obce ako sa dá zveľadiť obec, aj za ich pomoci.

Projekt bol podporený z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie http://karpatskanadacia.sk/ a U. S. Steel Košice, s.r.o..  

 

error loading icon Celé znenie projektu

Zverejené 31.7.2017
 

Obec Hažlín

Výzva na predloženie ponuky

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Obci Hažlín

error loading iconCelá výzva tu...

 

error loading iconSúťažné podklady...

 

error loading iconNávrh Zmluva o dielo - návrh..

 

Ikona sťahovanie

Výkazy a výmery na stiahnutie

 

Zverejené 23.6.2017